WWA&N

Pieter Calandlaan 489
1068 NM Amsterdam
The Netherlands

T. 020-4116010
F. 020-6110330
Email info@wwa-n.nl
Skype wwapna

Au pair programma

Een au pair is een persoon in de leeftijd van 18 tot 31 jaar die voor een periode van één jaar in een gastgezin wordt geplaatst. Het hoofddoel tijdens het verblijf van de au pair, is het leren van de Nederlandse taal en in aanraking komen met de Nederlandse cultuur. Het gastgezin voorziet de au pair van kost en inwoning en geeft de au pair zakgeld. Als tegenprestatie zal de au pair licht huishoudelijk werk verrichten en helpen met de kinderopvang.
Het is belangrijk dat het gastgezin met een gerust hart de verzorging van haar kind(eren) aan onze au pair kan overlaten en dat de au pair zich thuisvoelt in het gastgezin. Hoe wij dit realiseren, kunt u hieronder lezen.
De au pairs die door WWA&N worden geselecteerd, hebben minimaal een opleiding op MAVO/HAVO niveau genoten. Onderdeel van de selectieprocedure van een au pair is het  interview, wat in het land van herkomst wordt afgenomen. Daarnaast dient de au pair door middel van een doktersverklaring te kunnen aantonen dat hij of zij in goede gezondheid verkeert. Ook een verklaring van goed gedrag moet worden overlegd. Hieruit blijkt dat hij of zij geen strafblad heeft. Tevens toont de au pair door middel van referenties aan, dat hij of zij ervaring heeft met kinderopvang.

Richtlijnen voor het gastgezin en de au pair

Meisje met kindWWA&N heeft richtlijnen opgesteld die voor zowel het gastgezin als de au pair gelden. Met de inschrijving verklaren beide partijen op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze richtlijnen. De belangrijkste hiervan zetten wij daarom alvast voor u op een rij.

De werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de au pair

De werktijden worden in overleg met de au pair, door het gastgezin bepaald. De belangrijkste taak is de verzorging van uw kind(eren). Voorkomende werkzaamheden zijn: wassen en aankleden, verschonen van luiers, verzorgen van maaltijden, naar school brengen, helpen met huiswerk enz.

Daarnaast levert de au pair ook een bijdrage aan huishoudelijke werkzaamheden zoals: koken, afwassen, stofzuigen, afstoffen, strijken van kinderkleding  e.d.

 

Overige aandachtspunten

Lengte verblijf:

De au pair zal maximaal 12 maanden in Nederland verblijven.

Werktijden:

De au pair heeft een 30-urige werkweek en heeft minimaal recht op 2 vrije dagen per week. In overleg met de au pair kan een flexibel werkrooster worden opgesteld waarin werk en vrije dagen, al naar gelang behoefte, kunnen worden ingevuld.

Zakgeld:

De hoogte van het zakgeld bedraagt € 340 per maand.

Vakantie:

Bij verblijf van 1 jaar heeft de au pair recht op 14 werkdagen doorbetaald verlof.

Cursussen:

Het gastgezin stelt de au pair in de gelegenheid een cursus te volgen. Indien de au pair een Nederlandse taalcursus wil volgen, is het gastgezin verplicht een bijdrage te leveren van minimaal € 240 mits de cursus goedkoper is.

Tot slot nog even dit....

Het is helaas niet mogelijk om alle facetten rond de au pair activiteiten op onze website uiteen te zetten. Mocht u vragen hebben over onze programma's betreffende inschrijving, visumprocedures, kosten, enz., neemt u dan gerust contact met ons op.

Surf naar de au pair dossiers

cialis australia generic